*Trụ sở chính: Lô C – KCN Lễ Môn – TP.Thanh Hoá * Hotline:09 7172 3636 *Email: tranthangky36@gmail.com

Bàn ghế học sinh

Bảng từ

Bàn ghế phòng bộ môn

Bàn ghế phòng học bộ môn

Bàn TN biểu diễn Giáo viên Hoá , Sinh

Liên hệ: 0971723636

Bàn ghế phòng học bộ môn

Bàn giáo viên hóa sinh

Liên hệ: 0971723636

Bàn ghế phòng học bộ môn

thiết bị dùng chung phòng TN Lý công nghệ

Liên hệ: 0971723636

Bàn ghế phòng học bộ môn

thiết bị dùng chung phòng TN Hóa sinh

Liên hệ: 0971723636

Bàn văn phòng

Ghế văn phòng

Bàn ghế hội trường

NỘI THẤT GIA ĐÌNH