*Trụ sở chính: Lô C – KCN Lễ Môn – TP.Thanh Hoá * Hotline:09 7172 3636 *Email: tranthangky36@gmail.com

Bàn ghế học sinh - Giáo viên

BẢNG TỪ

BÀN GHẾ PHÒNG BỘ MÔN

Bàn ghế phòng học bộ môn

Bàn TN biểu diễn Giáo viên Hoá , Sinh

Liên hệ: 0971723636

Bàn ghế phòng học bộ môn

Bàn giáo viên hóa sinh

Liên hệ: 0971723636

Bàn ghế phòng học bộ môn

thiết bị dùng chung phòng TN Lý công nghệ

Liên hệ: 0971723636

Bàn ghế phòng học bộ môn

thiết bị dùng chung phòng TN Hóa sinh

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Thiết bị thư viện

Tủ phích thư viện

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Bàn thủ thư

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Bàn tra cứu

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Giá treo bản đồ

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Bàn đọc 8 chỗ

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Bàn Đọc 4 chỗ

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Giá học liệu

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Giá sách kép

Liên hệ: 0971723636

Thiết bị thư viện

Giá sách đơn

Liên hệ: 0971723636

Giá kệ mầm non

Đồ chơi ngoài trời - Vườn cổ tích

Tủ chăn màn chiếu - Tủ tư trang

Tủ chăn màn chiếu - Tủ tư trang

Tủ để sa bàn

Liên hệ: 0971723636

Tủ chăn màn chiếu - Tủ tư trang

Tủ để trống đồng

Liên hệ: 0971723636

Tủ chăn màn chiếu - Tủ tư trang

Tủ trưng bày

Liên hệ: 0971723636

Tủ chăn màn chiếu - Tủ tư trang

Giá cắm cờ

Liên hệ: 0971723636

Tủ chăn màn chiếu - Tủ tư trang

Giá để trống

Liên hệ: 0971723636